Wolter Floris

Vervolg

De kennis van zijn studie Msc. Land and Watermanagement, interesses, werkervaringen en zijn visie, innerlijk gevoel/weten over hoe een volwaardig leven gecreëerd kan worden, maakt een goede combinatie die hij nu vooral toepast voor het initiatief 'Volwaardig Leven'. Hij gebruikt het met name op het gebied van de beleidsmatige onderbouwing en contacten met de mensen werkzaam bij de overheid. Ook heeft hij ondersteuning geboden met de gang naar de gemeente bij het vergelijkbare initiatief in de Achterhoek als ook andere initiatieven die behoefte hebben aan deze ervaring. Hij vindt het belangrijk een bijdrage te kunnen leveren aan een bewustere duurzamere menswaardige leefomgeving.

Daarnaast werkt hij op basis van een flexibel contract voor een containerbedrijf op diverse locaties in Nederland. Het buitenwerk, het werk als chauffeur, de aansturing van mensen, de verschillende contacten en lekker de handen uit de mouwen steken bevalt hem goed. Daarnaast is hij op dit moment zich aan het orienteren naar werk op ambachtelijke wijze, hetgeen nog meer overeenkomt met de natuurlijke leefwijze die hij in zijn hart draagt.

Rechtvaardigheid en eerlijkheid is voor Wolter Floris vanzelfsprekend. Vanuit dit gevoel heeft hij diverse juridische procedures over mensenrechten geïnitieerd en tevens ook die van andere procederende mensen ondersteund, waarbij hij de rechten van de mens tegenover de statutaire wetgeving heeft geplaatst en andersom. Daarna is hij zich gaan richten op het initiatief.

Hij heeft ook voor eigen toepassing een opleiding (DofNA) gedaan om energetisch trauma’s en blokkades op te sporen en deze vervolgens te ontladen hetgeen verlichting geeft op zowel fysiek als geestelijk vlak.

Daarnaast zet hij zich ook bijvoorbeeld in om te ondersteunen bij de beweging van 'Stralen doen wij liever Zelf' met bijvoorbeeld het schrijven van brieven.

Verder is hij geïnteresseerd in zaken die te maken hebben met bewustzijn. Onderwerpen die hij interessant vindt zijn onder andere: zijnskracht, hartsbewustzijn, het belang van bewust-zijn en leven in harmonie met de natuur, de kracht van man-zijn, soevereiniteit, neurologisch en artificieel bewustzijn, verandering van paradigma en dergelijke.

IMG7821

IMG3304

Facebook008

 

 

Copyright © Artessa Art and Webdesign 2014-2018
All Rights Reserved