Volwaardige Leefomgeving

 

Een volwaardige leefomgeving is voor ons een perceel land waar een gezin/familie in harmonie met het land op een milieu- en natuurbewuste, zelfredzame, volhoudbare en hernieuwbare leefwijze leeft, in leefruimten van natuurlijke materialen, als ‘landverzorgers’. En het is voorzien van faciliteiten en activiteiten die bevorderlijk zijn voor een schone en gezonde plek.

De voorzieningen omvatten verblijfsruimten voor mens en dier, eetbaar voedselnatuur/-bos, drinkwater- en hernieuwbare energievoorzieningen en geestelijke vervulling. Dit alles in een ondersteunend ecosysteem met (natuurlijke) kringlopen die elk met hun voordelige relaties mensen, planten en dieren ondersteunen om de kwaliteit van het leven te verbeteren.

Een gezin/familie kan volledig in haar eigen basis levensbehoefte voorzien door middel van een op een kleinschalig land-gebaseerd levensonderhoud. Het resultaat hiervan is een grotere kans op harmonie, geluk, vreugde overvloed en vitale gezondheid voor ieder gezins-/familielid.

Naast het regelen en handelen van praktische zaken wordt er ook vanuit het hart afgestemd op al wat leeft en intuïtief waargenomen en gevoeld wat het land/natuur nodig heeft: van zaaien, planten tot beheer, inrichting, verzorging, oogst, bewaren en eten bereiden. Hiermee wordt geleidelijk een hoog energetisch-niveau en een diepe verbinding in liefde met het land en al wat er leeft opgebouwd. Leven op, met en van eigen grond versterkt en verhoogt het gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de omgeving en samenleving.

 

Hieronder een streefbeeld over voedselbos-/natuur, een fragment uit de film Farm for the Future.

 

Voorbeelden van natuurlijke leefruimten van over de hele wereld, zie Natural Homes

 

Ter onderbouwing en ter beeldvorming hebben we een initiatiefvoorstel in de vorm van een brochure gemaakt.

Het betrof een grootschaliger plan om aan eenschakeling van zelfstandige leefdomeinen te realiseren.

Klik op de afbeelding om het voorstel in te zien.

VolwaardigLevenProject

 

 

ja9

 

Copyright © Artessa Art and Webdesign 2014-2018
All Rights Reserved