Stralen doen we liever zelf

 

 

Beweging

"Stralen doen we liever Zelf" is een beweging die is ontstaan in december 2017. Met een aantal mensen zijn we bij elkaar gekomen die verontrust zijn over de uitrol van 5G en toepassing van smart-city functionaliteiten op de openbare straatlantaarns in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Wij zijn verontrust over de mogelijke schadelijke effecten op de gezondheid en schendingen van privacy door toepassing van onder andere 5G, Wifi, camera, geluidssensoren etc.

Met een aantal mensen hebben we een beweging in gang gezet. We hebben brieven opgesteld en gericht aan college van B&W en gemeenteraad en wijzen hen op mogelijk risico’s voor de volksgezondheid en privacy, onderbouwd met verklaringen van wetenschappers en artsen. Iets soortgelijks hadden we ook al gedaan in 2008 bij onze voormalige woning, waar ook extra zenders werden geplaatst, wat er voor heeft gezorgd dat we niet meer rustige van onze tuin konden genieten.

We zijn ons al jaren bewust van de gevolgen van elektromagnetische straling op ons welzijn (invloed op de gemoedtoestand en het fysieke welzijn). We hebben ons verdiept in het ontstaan van de technieken, welke technieken er zijn, wat deze technieken kunnen, welke effecten zijn gemeten, welke invloed deze technieken op ons bewustzijn hebben, hoe de politiek en de media hiermee omgaan en dergelijke.

Onze bevinding is tot nu toe dat er veel meer speelt dan alleen een handige techniek om met elkaar te kunnen communiceren. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die zich ook steeds meer bewust worden van de nadelige gevolgen van deze technieken en elektromagnetische straling.

We zetten ons in om samen met anderen te informeren over de risico’s en dat er ‘gezondere’ technieken gebruikt dienen te worden.

 

IMG2050

 

Documenten

Invullen.

 

Copyright © Artessa Art and Webdesign 2014-2018
All Rights Reserved