Opsomming

 

Ons initiatief staat in kort voor:

- het herstel en behoud van een vitale bodem en natuurlijke rijkdommen door toepassing/realisatie van megabiodiversiteit en (permanente) voedselnatuur/-bos, een weelderige en bloemrijke omgeving met een schone en met stuifmeel, aethers en geuren gevulde lucht;

- een volhoudbare, zelfredzame leefwijze gebaseerd op het land, op een meervoudige gebruikslocatie, op een zeer ecologische en harmonieuze wijze, als leidraad voor levensonderhoud, die voorziet in de noodzakelijke basisvoorzieningen met een gesloten natuurlijke kringgloop voor voedsel- en energiebehoefte;

- de creatie van leef-, verblijfsruimten bestaande uit volhoudbare en natuurlijke materialen (ecologisch verantwoord), relatief goedkoop (financieel rendabel), biocomfortabel (gezonde leefomgeving), met karakteristieke eigenschappen (aansluiting bij streekeigen identiteit) en passend in het landschap (landschapskwaliteit behoudend) met een natuurbegraafplaats;

- de creatie van een leefomgeving waar een bewuste, liefdevolle, harmonieuze en gezonde opvoeding (ontspannen, stralingsarm, zuiver) mogelijk is;

- een zingevende leefwijze, ‘leven’ in plaats van ‘overleven’, een toekomstperspectief voor jongeren, een waarborging voor de lange termijn;

- het creëren van een omgeving waar ieder mens zich op uniek individueel niveau kan uitdrukken, zelf verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen kwaliteit van leven kan dragen en waar waarheid, gelijkheid eerlijkheid, samenwerking, samen delen, onafhankelijkheid, overvloed en zuiverheid centraal staat.

- een praktisch voorbeeld en inspiratie bron te zijn met educatieve functie door middel van cursussen, workshops en voordrachten.

 

Ons initiatief is verder een:

- stimulator voor de overgang naar een op een ecologie gerichte samenleving;

- praktisch voorbeeld voor ontlasting van maatschappelijke structuren en systemen;

- leefwijzemodel met minimaal beslag op de toekomst van de Aarde en een grote afname van de ecologische ‘voetafdruk’ per individu.

IMG2050

 

Copyright © Artessa Art and Webdesign 2014-2018
All Rights Reserved