Menswaardigheid

 

Wij zien dat steeds meer mensen in de ban en afhankelijk raken van de artificiële wereld, van kunstmatige speeltjes en werkelijkheden. We zien ook steeds meer een samenleving ontstaan waar het ‘overleven’ is in plaats van ‘volwaardig leven’. En waar het hartsbewustzijn niet meer centraal staat en geen plaats meer is voor onze oorspronkelijke creatiekracht op een natuurlijke en vrije wijze.

Waarlijk natuurverbonden leven is helaas nagenoeg onmogelijk gemaakt in de westerse wereld. Dit komt veelal door wet-/regelgeving, normen, hoge kosten en allerlei afleidingen (verleidingen en angsten), waardoor we als mens steeds verder van onszelf af raken wie we waarlijk zijn.

Door alle afleidingen om te buigen naar inleidingen en door onze herinneringen van onze oorspronkelijke innerlijke bron vorm te geven, kunnen we met z’n allen vanuit onze ware zijn/kracht een harmonieuze en natuurlijke werkelijkheid neer zetten die al het leven eert in plaats van een steeds onnatuurlijkere kunstmatigere realiteit die ons eigen vermogens als mens meer en meer doet vergeten.

In vele mensen is een onbewuste herinnering aanwezig die ons herinnert aan een harmonieuzere en menswaardigere manier van leven dan die we nu kennen. We willen leven met op en van het land in harmonie met de natuur en de medemens, zodat er een menswaardige samenleving ontstaat waar de mensen zich weer in liefde kunnen verbinden met zichzelf en al wat leeft.

 

IMG9398Version2

 

Copyright © Artessa Art and Webdesign 2014-2018
All Rights Reserved