Initiatief in 2014

 

IMG3772

Lancering initiatief

In 2014 waren we gestart met ons eigen initiatief op basis van alle reeds opgedane ervaringen. We hadden ons initiatief destijds gelanceerd onder de naam ‘Anastasiadorp Twente’. We hadden op eigen kosten ons ingezet om op een kleinschalig en lokaal niveau een natuurminnende, harmonieuze en bewustere manier van leven te realiseren.

Middels de organisatie van een aantal informatie-bijeenkomsten hadden we gekeken of er belangstelling was voor ons initiatief. Er bleek veel belangstelling te zijn. We hadden toen ook actief contacten gelegd met onder andere gemeenten, provincie en rijk. Het initiatief werd enthousiast ontvangen.

Wat bleek is dat de realisatie nog niet zo eenvoudig was. Ondanks onze contactmomenten, brieven, plannen, impressies destijds richting gemeenten, provincie en het rijk, waarin we hadden voorgesteld hoe het anders zou kunnen (in de vorm van een pilot), heeft het initiatief toen helaas geen doorgang gevonden. Waarlijk natuurverbonden leven is helaas nagenoeg onmogelijk gemaakt. Dit kwam destijds veelal door allerlei beperkende regels (bouwbesluit, woningwet, basisregistratiewet, etc.) en andere verplichtingen (vergunningen, bestemmingsplannen etc.). Ook hoge kosten (afhankelijkheid van hypotheek/instanties) spelen een rol.

Het gebonden zijn aan regels, het niet durven afwijken van deze regels en het niet kunnen voorstellen hoe het anders kan, waren zaken waar we destijds telkens mee te maken kregen in contact met de overheid. Dit was voor ons best wel teleurstellend, na de hoeveelheid inzet en om alles op eigen kosten te hebben gedaan.

Gezien de opgedane ervaringen, hadden we besloten om de voormalige vorm (realisatie van een kleine buurtschap) los te laten en te gaan voor een eenvoudigere en op een, in eerste instantie, meer op ons zelf gerichte wijze onder de naam 'Volwaardig Leven'. In deze naam zijn meerdere betekenissen te vinden zoals 'vol' 'waardig' 'aardig', 'aard(e), waard(e) of onze 'aard, hetgeen verwijst naar oorsprong/bron. En daarnaast is daarin ook nog het mooie woord 'leven' besloten. Alles wat we doen en willen gaan doen, kunnen we onder deze naam onderbrengen, vandaar de keuze voor deze naam. Onder deze naam gaan we verder met het realiseren van ons doel.

Tijdens deze periode (en ook nog daarna) hebben we ook het initiatief Levensland in de Achterhoek ondersteund met de gang naar de gemeente en we hebben ook meegedacht met de initiatiefnemer(s) van het initatief Deelschelanden in Drenthe.

Wij blijven ons inzetten om een ‘volwaardig leven’ mogelijk te maken. En we blijven bezig met het aangaan van mogelijkheden.

 

IMG2050

 

Initiatiefvoorstel

Ter onderbouwing en ter beeldvorming hebben we een initiatiefvoorstel in de vorm van een brochure gemaakt.

Het betrof een grootschaliger plan om aan eenschakeling van zelfstandige leefdomeinen te realiseren.

Klik op de afbeelding om het voorstel in te zien.

 

VolwaardigLevenProject

IMG7262

IMG6957

IMG5352

IMG8242IMG0665

 

Copyright © Artessa Art and Webdesign 2014-2018
All Rights Reserved