Erfenisperikelen

 

 

Vervolg

 

We kregen ook te maken met de macht van de bank en het erf- en belastingrecht. En daarnaast vernamen we indirect de vertragende en verwarrende werking van de juridische ‘hulp’ van de rechtsbijstand, veelal gericht op het afwikkelen met een compromis. Echter het meest confronterend was de ervaring hoe een erfenisafwikkelingssituatie, zoals bijvoorbeeld deze situatie, ons als mensen sterk emotioneel kan beïnvloeden, hoe weinig menselijke waarden nog overeind blijven en hoe emoties en verleidingen van geld de kop op steken.

De erfenissituatie was volgens de advocaten een ingewikkelde zaak, die tot op de dag van vandaag (anno februari 2018) nog steeds voortduurt. We hebben duidelijk gemerkt dat we elke keer weer voor de keuze staan om te kiezen om vanuit ons hartbewustzijn te leven of om afgeleid te geraken van wie we voelen werkelijk te zijn. Tessa heeft inmiddels de weg van het hart gekozen.

Het was een nare intense ervaring. We kozen ervoor om het als een inzichtgevende ervaring te zien. We hebben het verloop van de afhandeling van de erfenis meer op afstand geobserveerd, om zo inzicht te krijgen in het systeem, de invloeden, de zelfzuchtigheid en hebzucht van mensen en wat dit met ons gedaan heeft tot nu toe.

 

Copyright © Artessa Art and Webdesign 2014-2018
All Rights Reserved