Donatie

 

Steun ons

Wil je ons een warm hart toe dragen en ons steunen tijdens onze inzet om een volwaardige leefwijze te (her)introduceren / mogelijk te maken dan ben je welkom om een financiële bijdrage te doen.

Een donatie kan je op twee manier doen via het door ons speciaal geopende bankrekeningnummer:

NL98 TRIO 0338 8104 47

onder vermelding van:

1) donatie Volwaardig Leven realisatie

of

2) donatie Volwaardig Leven algemeen

 

Toelichting

ad1)

Met jouw steun draag je bij aan de realisatie van het initiatief door de aankoop van grond en/of om bij te dragen in bouwkosten.

Jouw donatie betreft een particuliere schenking die voor ons qua belastingwetgeving valt onder de voorwaarden die van toepassing zijn een schenking van iemand anders bestemt voor de aankoop/verbouwing van een woning/aflossing van hypotheek of restschuld en/of afkoop van erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten.

Mocht de aanschaf van grond met woonbestemming niet slagen dan doneren we van harte het bedrag aan een vergelijkbaar initiatief die wel een kans van slagen heeft of we brengen het onder in een stichting..

ad2)

Met jouw steun maak je het voor ons mogelijk om kosten te dekken die wij maken om het initatief te realiseren en om ons in te kunnen blijven zetten door ondersteuning te bieden aan andere initiatieven die willen bijdragen aan een gezondere, menswaardigere, natuurminnende wereld.

Jouw donatie betreft een particuliere schenking die voor ons qua belastingwetgeving valt onder de voorwaarden die van toepassing zijn bij een schenking van iemand anders waar zelf besloten kan worden wat er mee te doen.

 

Opmerkingen

Wij zetten in ruil voor jouw donatie ons volledig in om ons initiatief, zoals verwoord op deze site, te realiseren. Wij leveren geen individuele tegenprestatie voor je donatie.

Ben je een gulle gever en je wilt meer doneren dan de vrijstellingsbedragen dan verzoeken we je om contact met ons op te nemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

 

dankbaar6

Extra informatie

Openbare doneersite

Mogelijk ben je ons ook tegengekomen op een openbare doneersite. Door rechtstreeks aan ons te doneren komt je donatiebedrag volledig ten goede en bespaar je ons commissiekosten en transactiekosten die in rekening worden gebracht door dit soort doneersites.

 

Anonimiteit

Het staat je geheel vrij om contactgegevens te vermelden (of via mail) bij je donatie. Indien je dat niet doet omdat je liever anoniem wilt blijven dan danken wij jou bij deze warm vanuit ons hart voor jouw bijdrage om ons te steunen.

 

Copyright © Artessa Art and Webdesign 2014-2018
All Rights Reserved