VOLWAARDIG LEVEN

van visie naar tastbare werkelijkheid

leaf1ons initiatief

Zelfvoorzienend leven in harmonie met de natuur

Wij zetten ons in om een zelfvoorzienend en een op het land-gebaseerd leven mogelijk te maken op een natuurlijke en harmonieuze wijze.

De kennis vanuit het verleden combineren met de mogelijkheden van het heden kunnen ingezet worden om een volwaardige leefwijze voor de toekomst te creëren.

Deze leefwijze is gebaseerd op zelfvoorziening, kleinschaligheid, rust, eenvoud, karakter, respect, zuiverheid, permanente voedselnatuur, ambachtelijke vaardigheden, natuurlijke bouwtechnieken en materialen, openheid, authenticiteit, schone en gezonde leefomgeving, harmonie, genieten van natuur en landschap en genieten van het leven in liefdevolle, verrijkende en harmonieuze interactie met de Aarde en al wat leeft.

Omwille van het behoud van onze Aarde is het tijd voor een nieuwe aanpak, voor nieuwe creatieve oplossingen om de mogelijkheid te bieden om alles wat ‘leeft’ volledig tot ‘bloei’ te kunnen laten komen. Om deze leefwijze te creëren is verandering nodig in wijze van denken en doen. Daarvoor is de wil naar verandering en durf nodig.

Wij willen laten zien dat deze leefwijze eenvoudig, rendabel, natuur- en mensvriendelijk, continueerbaar en waardevol voor het landschap is. De intentie van ons initiatief is dan ook om een daadwerkelijk praktijk voorbeeld te zijn. Daarnaast ondersteunen wij ook anderen met dergelijke initiatieven/wensen.

 

Schermafbeelding20150602om184236

 

Tastbaar leven

We willen graag anderen inspireren door deze levenswijze daadwerkelijk tastbaar te maken. Mensen laten ervaren hoe het is om rond te kunnen lopen in een grote biodiversiteit. Om te ervaren hoe het is om direct met eigen handen en smaakzintuigen te eten direct van wat moeder aarde ons vol gulheid biedt.

Tastbaarheid is wat steeds meer mist in de wereld. Veel gaat in deze tijd meer en meer via het beeldscherm en andere technologie. Het risico om zo verder van de natuur en daarmee ook van onze eigen natuur af te geraken is zo zeker aanwezig.

Wij willen graag met ons initiatief balans brengen. De ervaring terug brengen van de geur van de aarde, de smaak van vers fruit dat nog warm is van de zonnestralen waarin het gerijpt is, bijen, vogels en de heerlijkste geuren en kleuren.

 

Brochure

Over ons

Impressie

Verzameling plaatjes en fotos:

 

leaf4uitwisseling

Hoe wij jou kunnen helpen

Wij helpen graag andere mensen die actief bezig zijn met soortelijke initiatieven door passie, kennis en ervaringen uit te wisselen. Wees van harte welkom om contact met ons op te nemen voor een goed gesprek van mens tot mens om samen te verkennen wat we voor elkaar kunnen betekenen.

IMG2793

Hoe je ons kan helpen

Wil je ons graag helpen om ons initiatief mogelijk te maken, dan kun je ons bijvoorbeeld in contact te brengen met mensen, zeg het voort! Spontane contacten en uitwisselingen zijn veelal een inspiratiebron die een creatieve beweging in gang zet, die juist op dat moment erg waardevol kan zijn.

 

Om ons initiatief in de praktijk neer te kunnen zetten, hebben wij hulp nodig op het gebied van:

Het vinden van een geschikt stuk grond

Om het initiatief te realiseren en om het te kunnen laten zien dat het rendabel is, is een stuk grond van minimaal 1 hectare nodig, het liefst met woon-/bouwtoestemming (bijvoorbeeld een oude boerderij). Wij zoeken een stuk grond in het buitengebied in een rustige groene omgeving. Alle tips zijn welkom.

Financiële hulp (donaties, crowdfunding e.d.)

Grond, toestemming, mogelijke bestemmingsplanwijzigingen, reiskosten, tijd, etc. Het kost allemaal geld. Alle financiële bijdragen zelf welkom.

Netwerken

Samenwerking/co-creatie is naar ons idee het antwoord om deze leefwijze mogelijk te maken. Er is nog werk te verzetten op het gebied van wet- en regelgeving. Meerdere mensen met ieders hun eigen vaardigheden maken het sneller mogelijk dat verandering daadwerkelijk plaatsvindt. Meerdere handen maken licht werk. Ken jij mensen die vaardigheden hebben vanuit bijvoorbeeld hun professie/hobby die met ons samen willen werken? Of ken jij mensen die willen helpen op een andere wijze om deze leefwijze mogelijk te maken, laat het ons weten.

leaf2netwerk

O.a. verbonden met diverse initiatieven zoals

Ecodorpen Netwerk Nederland

Anastasia initiatieven in Nederland

item24inspiratie

Links

- De documantaire Farm for the Future over de huidige problemen in de traditionele landbouw en met permacultuur als mogelijke oplossing.

- De documantaire Groen Goud. Een interessante documantaire over John Lui, waarin hij in samenwerking met Geoff Lawton een woestijn omvormt naar naar groene oase.

- De website van Geoff Lawton. Hij is voor ons een grote inspiratiebron het gebied van permacultuur en het herstel van de Aarde. Hij begeleid (grote) projecten voor zowel particulieren als ook voor regeringen van diverse landen ter wereld. Hij heeft van droge uitgestorven streken weer vruchtbare overvloedige oases gemaakt waar het bronwater weer aan de oppervlakte kwam omdat hij de kringloop van het leven weet te herstellen. Op zijn webiste kan jij je aanmelden en zo toegang krijgen tot gratis leerzame permacultuur filmpjes, waarin hij duidelijk uitlegd wat er nodig is om een overvloedige voedzame en biodiverse cultuur te scheppen. Wat ons betreft is een echte aanrader!

- Ook de website van Sepp Holzer is een goede inspiratiebron. Zie hier een filmpje.

- Het pioniersproject Lammas in Wales in Engeland, waar de deelnemers middels hun eigen stuk grond zelfvoorzienend leven van een op het landgebaseerd levensonderhoud in zelfgebouwde leefruimten. De serie Living in the future bevatten leuke informatieve filmpjes over het ontstaan van Lammas. Een echte inspiratiebron.

- Project Wild Thing. Een aangrijpend verhaal om kinderen weer in contact te brengen met de natuur, zie trailer.

- Plants: Intelligent Beings?

- Secret life of plants

- Consiousness of trees

- Natural homes. Natuurlijk, makkelijk zelf te bouwen en goedkoop wonen.Het is zeker mogelijk.

- Boekenserie "De rinkelende dennen van Rusland" over het gedachtegoed van Anastasia.

De boeken, geschreven door Vladimir Megre, zijn voor veel mensen op de wereld een 'eyeopener' en een grote stimulans om zich in te zetten voor creëren van de mogelijkheid om weer in harmonie met de natuur te kunnen leven. Ook voor ons zijn deze boeken een prachtbron aan inspiratie wat betreft leven in harmonie en met de natuur. We zien o.a. in deze boeken een mooie overeenkomst met ons eigen verlangen.

Het is prachtig om te zien hoe veel mensen inmiddels door o.a. met name deze boeken op positeve opbouwende wijze geinspireerd raken om echt tot actie te komen om daadwerkelijk het mooie inspirerende beeld van leven in harmonie en verbondenheid met de natuur en elkaar te realiseren. Het doet er ook daarom dan ook geenszins aan toe of dat de hoofdpersoon Anastasia werkelijk bestaat of niet. Het is een frisse lichte en vrijheidslievende inspiratiebron die vele mensen met verschillende achtergronden en levensovertuigingen inpireert op positieve opbouwende wijze.

"De officiele Anastasia website"

"Nederlandse uitgeverij (Schildpadboeken)"

leaf5contact

Onze gegevens

Tel. nr.: 0546 - 60 21 68

(van 8.00 tot 21.00)

 

of email ons:

contact @ volwaardigleven.nl

(zonder spaties)

Schermafbeelding20150610om171430Schermafbeelding20150610om171448

©Volwaardig Leven. Designed by Artessa webdesign 2015