WELKOM

 

Een volwaardig mens zijn

 

Leven als volwaardig mens

-

Volwaardig leven vanuit het hart in harmonieuze verbondenheid met de natuur en de medemens

-

zo binnen, zo buiten

leven vanuit eigen creatiekracht

voorbij de manipulatie en beïnvloeding van buitenaf

zo van binnen, zo van 'zelf'

zo 'van-zelf', zo van binnen, zo van buiten

 

Welkom

ArTessa (Tessa Marcella) en Wolter Floris willen hun doel verwezenlijken om volwaardig leven vanuit het hart in harmonieuze verbondenheid met de natuur en medemens mogelijk te maken. Zij zetten zich hiervoor op hartelijke wijze in. Zij hebben van jongs af aan een innerlijk gevoel/weten dat wanneer mensen op deze wijze gaan leven met, op en van het land, dat er een situatie zal ontstaan waar mensen zich weer in harmonie kunnen verbinden met zichzelf en al wat leeft. De natuur is immers de levende weerspiegeling van onze innerlijke zelf.

 

Verder vinden zij het leuk om hun visie en ervaringen over de kracht van MENS ZIJN te delen, hetzij via individuele uitwisseling dan wel via het geven van interactieve lezingen/wandelingen in de natuur. Onderwerpen van interesse zijn: oorspronkelijke zijnskracht, hartsbewustzijn, het belang van bewust ‘zijn’ en leven in harmonie met de natuur. Verder houden zij zich bezig met onderwerpen zoals: de kracht van bewust waarnemen, verbinding en gelijkwaardige communicatie, beschouwing van levenswijzen, mogelijke risico’s van sommige artificiële toepassingen (straling en robotisering e.d.) en meer.

 

Wees welkom om contact op te nemen!


 

 

OVER ONS

Wolter Floris

Wolter Floris (1980) is een natuurliefhebber en hij is breed geïnteresseerd in de werkgebieden: volhoudbaarheid (duurzaamheid), innovatie, gezondheid, (schone) energie, permanente voedselnatuur (vorm van landbouw), vitale voeding, natuurlijke bouwtechnieken en een gezonde leef-/woonomgeving.

Van jongs af aan is hij al graag bezig met klussen, verbouwen, houtbewerking, electra etc. Hij heeft daardoor aardig wat technisch inzicht opgedaan en kunnen toepassen tijdens een eigen verbouwing als ook het klussen op locaties elders (waaronder ook het stralingsarm maken van een tussenwoning).

Wolter Floris heeft de studie studie Msc. Land and Watermanagement gedaan en was daarna circa 7 jaar werkzaam als projectmedewerker/-leider in milieuchemisch/asbest bodemonderzoek/-sanering. Verder heeft hij zich ook bezig gehouden met onderzoek naar aardkundige waarden binnen Nederland. Ook heeft hij gewerkt bij een grote afvalverbrandings-/scheidingscentrale als controleur van inkomende afvalstromen van zowel bedrijfs-als huishoudelijk afval. Het kantoorwerk, de vele uren achter computer werken en met name de langdurige blootstelling aan draadloze netwerkstraling (WIFI, dect, etc.) heeft ervoor gezorgd dat hij is gestopt op deze manier van werken.

Lees meer >

IMG00411

IMG3614

IMG4

ArTessa

Tessa (1977) is kunstenares (o.a. tekeningen / schilderijen / webdesign). Zij is creatief en houdt veel van de natuur. Na een half jaar aan een opleiding aan de kunstacademie te hebben deelgenomen, heeft zij de voorkeur gegeven aan een verdere autodidacte ontwikkeling van haar teken- en schildertalent. Op haar website kan je een kleine indruk krijgen van haar eigen teken- en schilderwerk, zie: www.artessa.nl

Tessa heeft van jongs af aan al een onuitputtelijke interesse in bewust 'zijn' op een hartelijke wijze en zij heeft zich hier op vele vlakken in verdiept. Door haar intuïtieve gevoeligheid, haar eigen levenservaringen en haar onophoudelijke interesse in het waarnemen van de menselijke psyche heeft zij in haar leven veel inzicht opgedaan in onbewuste en bewuste communicatie en andere aspecten van het mens-zijn.

In het verleden heeft zij onder andere een opleiding tot eclectisch en integratief hypnotherapeut gevolgd en deel genomen aan diverse cursussen op het gebied van bewustzijn, maar het zijn vooral de levenservaringen (scheiding van ouders en andere intense situaties) die haar inzicht hebben gegeven naast het in haar aanwezige diepe gevoelsbewust en innerlijke herinnering aan een grotere werkelijkheid van waaruit zij leeft.

Echter tekenen/aquarelleren blijft haar grootste liefde om te doen. Tessa wil graag de liefde voor de natuur en het belangrijke verband van de kracht van mens-zijn in harmonieuze verbinding met de natuur uitbeelden en stap voor stap werkt zij ernaar toe om haar werk uit te gaan geven en om het tentoon te stellen.

Lees meer >

IMG2652

artessanature1

IMG1983

 

ONS DOEL

Leven als volwaardig mens op volwaardige wijze

Ons verlangen is om te leven in harmonie met de natuur. Wij willen graag volwaardig leven, gebaseerd op een meer goedkoper/zelfredzamer bestaan, land-gebaseerd levensonderhoud en waar menswaardigheid alsook vanzelfsprekende liefde voor de natuur centraal staat.

Wij zetten ons is om een volwaardige leefomgeving mogelijk te maken door het herintroduceren van leefwijzen en gebruiken uit het verleden te combineren met de positieve en innovatieve leefmethoden van de huidige samenleving om een gezonde, ecologisch verantwoorde leefwijze te vinden/creëren voor de toekomst. Dit om te laten zien dat een volwaardige leefomgeving rendabel kan zijn, een echt thuis kan bieden, een inspirerende verblijfplaats is, vitaal voedsel en water levert, voorziet in hernieuwbare energie, restgrondstoffen grotendeels lokaal verwerkt en dergelijke.

Wat is er nodig?

Wij zijn opzoek naar grond (minimaal een perceel van een hectare) met woonbestemming of woning in een bosrijke omgeving.

Gezien onze ervaring verkiezen wij in eerste instantie om op kleinschalig niveau te starten voor onszelf als voorbeeldfunctie. Tevens kunnen wij ook afhankelijk van het perceeloppervlak, wet- en regelgeving en middelen het grootschaliger aanpakken. Hiervoor is draagvlak van de mensen bij de gemeente noodzakelijk.

Visie

Wij willen graag een bijdrage leveren om het land weer tot leven te brengen, waarbij een overvloed en schoonheid aan weelderige biologische diversiteit (megabiodiversiteit) en vitaliteit kan worden ervaren. Het resultaat hiervan is naar onze mening een grotere kans op harmonie, geluk, vreugde, overvloed en vitale gezondheid voor iedere betrokkene. Leven op, met en van eigen grond versterkt en verhoogt de verbondenheid en het gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de omgeving en samenleving.

Wij zien ons zelf zo leven en willen graag bijdragen met onze creativiteit aan onder andere voedselvoorziening, bouw, kunst, educatie, muziek, ondernemerschap en gezamenlijke activiteiten.

Meer detail in woord en beeld wat wij voor ogen hebben, kun je lezen/zien in onze oude brochure die wij voor de lancering van het initatief in 2014/2015 hebben gemaakt voor een grootschaligere aanpak als onderbouwend en beeldvormend document.

Een korte samenvatting van het initiatief kun je lezen in deze opsomming. Meer informatie over mogelijke introducering van nieuwe kernbegrippen, normafwijkingen en te verwezenlijken innovaties zijn te lezen in dit overzicht om aansluiting te vinden bij bestaande beleidskaders.

Voorbeeld

Voor zover ons bekend is het initiatief Lammas in Wales gelukt om te mogen leven zoals wij ongeveer voor ogen hebben. Ook in Drenthe is het soortgelijke project Deelschelanden van start gegaan. Zij mogen ecovoudig bouwen en leven in harmonie met de natuur in zelfontworpen en zelfgemaakte leefruimten van natuurlijke materialen. Zij deden er helaas jaren over om het jurdisch zover te krijgen dat meer vrijheid in bouw en leefwijze toegestaan werd. Wij willen graag dat deze natuurlijke leefwijze weer vanzelfsprekend wordt en dat beperkende wet-en regelgeving worden aangepast! Daar zetten wij ons van harte voor in!

Steun je ons ook?

Steun jij ons ook met het (her)introduceren van een volwaardige leefwijze die wij voor ogen hebben in ons eigen land of elders in europa als een voorbeeldproject.

Wij zetten ons van harte met passie in op diverse wijzen en zijn je bijvoorbaat dankbaar voor alle hulp om ons hier intensief mee bezig te kunnen houden :)! Wil je ons een warm hart toe dragen dan ben je welkom om een donatie te doen.

 

tumblrm7l7wmoqbU1rbjskko1500

IMG8493

Steun en doneer

Donatie

Wil je ons een warm hart toe dragen en ons steunen tijdens onze inzet om een volwaardige leefwijze te (her)introduceren / mogelijk te maken dan ben je welkom om een financiële bijdrage te doen.

Een donatie kan je op twee manieren doen, lees meer >

Wij danken je hartelijk. Jouw steun maakt het voor ons mogelijk om ons in te kunnen blijven zetten voor het bijdragen aan de creatie van een 'mooiere' wereld.

IMG2793

Tips?

Krachten bundelen of tips?

Kunnen we krachten bundelen of kun je ons op een andere wijze helpen, wees dan van harte welkom om contact met ons op te nemen.

Samen staan we sterker om er iets moois van te maken.

Impressie

Een kleine impressie van leuke fotos van creaties van andere creatieve mensen.

 

Petitie

Wordt aan gewerkt!...komt nog!

 

Oproep voor petitie


Teken onze petitie, zodat we de mensen die bij of voor de (semi)overheid werken kunnen laten zien dat er bij een grote groep mensen de behoefte is om te kunnen leven op een volwaardige wijze in harmonieuze verbondenheid met de natuur en medemens.

Heb jij ook deze behoefte, maak dit dan kenbaar en teken onze petitie.

“Ik…… ondersteun het initiatief “Volwaardig Leven” en ik wens dat de betrokken mensen, werkzaam bij en voor de (semi)overheid, de behoefte om een volwaardige leefwijze mogelijk te maken serieus gaat nemen. Dit betekent voor mij dat deze mensen in dialoog gaan en samen creatieve oplossingen bedenken om deze leefwijze mogelijk te maken”.


ONZE WEG

 

Meer..

Op verkenning>

Ons initiatief >

Alles los >

Lees meer >

Lees meer >

Diverse avonturen

Op verkenning

Op verkennende wijze zijn wij bezig met de realisatie van onze wens om natuurlijk te leven; een thuis gericht op een land-gebaseerd levensonderhoud in harmonie met de (voedsel)natuur, waarbij de leefruimte is gebouwd van natuurlijke materialen. Het verlangen om in harmonie met de natuur te leven is al van jongs af aan diep in ons hart aanwezig.

Wij hebben ons onder andere verdiept in initiatieven, de zogenoemde anastasia- en ecodorpinitiatieven, die werkelijk actief een poging hebben gedaan/doen om de leefwijze, om in harmonie met de natuur te leven, te realiseren.

Omdat het in Nederland niet zo eenvoudig is om onze wens te realiseren zijn we ook naar het buitenland gereist om daar te ervaren hoe mensen met dezelfde droom creatief aan het manifesteren en creëren zijn.

Wij hebben zo tijdens diverse avonturen bijzondere mensen leren kennen en door hun creatiekracht inspiratie opgedaan.

Lees meer >

 

IMG3

Initiatief

In 2014 hebben alle opgedane ervaringen en praktische handvaten, tezamen met ons verlangen, ons gemotiveerd om zelf een initiatief te starten…

Lees meer >

IMG5

Alles los

Begin 2008 hebben wij als eerste stap samen een 'opknaphuis' gekocht. Voor het eerst samenwonen. Voor het eerst een eigen koophuis. Het huis hebben wij zelf grondig van boven tot onder verbouwd en gerenoveerd.

Lees meer >

m64

Andere vorm en naam - volwaardig leven

Gezien de onze eigen opgedane kennis en ervaringen, als zowel ook die van andere initiatieven, hebben wij besloten om Anastasia initiatief los te laten.

Lees meer >

Diverse andere avonturen

Erfenisperikelen

Overlijden

In begin 2015 is de vader van Tessa onverwacht binnen een dag en zonder afscheid aan kanker overleden.

Er brak een moeilijke periode aan. Er was nagenoeg geen tijd voor rauw, omdat we aan de zijlijn te maken kregen met een erfenisafwikkeling die te omschrijven was als ‘onmenselijk’. Vanaf de zijlijn hebben we in het begin intensief geholpen met het opstellen van documenten.

Lees meer >

IMG7037

Vrije geboorte

Een volledige zwangerschap werdt het niet maar we hebben de 2 maanden die we zwanger waren als heel bijzonder ervaren door diverse ervaringen. Daarnast maakte we kennis met de fantasitsche natuurlijke aanpak die mogelijk is om natuurlijk rustig luisterend naar het eigen lichaam te bevallen waardoor een kindje veel harmonieuzer op de wereld komt.

wellicht komt hierover nog een extra schrijven maar voor nu als tip een goede link naar de website van Anne Korteweg met als tip haar goede boek over vrije geboorte.

wij3

 


NATUUR

 

Besef van het belang van de natuur

Van jongs af aan voelen wij een grote interesse in het leven, een diepe liefde en verbondenheid met de natuur en een innerlijke verlangen om in en met de natuur te leven. Wij willen graag volwaardig leven vanuit ons hart op een zuivere wijze in harmonieuze verbondenheid met de natuur en medemens om ons heen.

Gezien de gang van zaken in het dagelijks leven in de wereld van vandaag, is natuurverbonden leven nagenoeg voor veel mensen onmogelijk (gemaakt). Dit komt door veelal steeds onnatuurlijkere leefomgevingen en allerlei beperkende regels en verplichtingen en beperkende beïnvloedingen, die ons veelal afleiden van wie we waarlijk zijn. De natuur is de levende weerspiegeling van ons innerlijk natuurlijke zelf.

Door alle afleidingen om te buigen naar inleidingen en door vanuit ons innnelijk weten bij te dragen hopen we om samen een mooie harmonieuze natuurlijke leefwijze te herintroduceren, die al het leven eert. Een leefwijze in harmonie met de natuur, waarbij het leven ervaren kan worden met, op en van het land, zoals men vroeger ook al heeft gedaan. Alleen nu aangevuld met wijsheid en creativiteit, als ook de praktische kennis, beschikbare technieken en vaardigheden uit de gehele wereld. Zo combineren we de kennis van het verleden met de mogelijkheden van het heden om een volwaardige leefwijze voor de toekomst te creëren.

 

*****

 

“Vrije/ wilde natuur weerspiegelt onze innerlijke vrije oorspronkelijke creatiekracht. Geordende strak aangelegde natuur laat weinig ruimte nog aan enige reflectie van innerlijke vrije creativiteit over”.

 

*****

 

 

 

IMG9645 

 

Wij zijn gouden grootse wezens,

koninklijk, gracieus en waardig

Wij zijn oneindige creatieve wezens,

oneindig als het heelal.

 

IMG3327 

 


INSPIRATIE

 

Leef!

groet

ontmoet

doe

ervaar

aandachtig

ontdek

weer wie je werkelijk bent

adem jezelf en het leven in

dwars door pijn

dwars door vreugde

naar binnen

in de warmte van je hart.

 

Inspiratie

-De documentaire ‘Farm for the Future’ over de huidige problemen in de traditionele landbouw en met permacultuur als mogelijke oplossing.

-De documentaire ‘Groen Goud’. Een interessante documentaire over John Lui, waarin hij een woestijn omvormt naar een groene oase, in samenwerking met Geoff Lawton.

-De website van Geoff Lawton. Hij is voor ons een grote inspiratiebron voor permacultuur en het herstel van de Aarde. Hij begeleid (grote) projecten voor particulieren als ook voor regeringen van diverse landen ter wereld. Hij transformeerde droge uitgestorven streken naar vruchtbare overvloedige oases, waar het bronwater weer aan het oppervlak stroomt, omdat hij de kringloop van het leven weet te herstellen.

Op zijn website kan je jezelf aanmelden en zo toegang krijgen tot gratis leerzame permacultuur filmpjes, waarin hij duidelijk uitlegt wat er nodig is om een overvloedige voedzame en biodiverse cultuur te scheppen. Wat ons betreft is een echte aanrader!

-De website van Sepp Holzer is een goede inspiratiebron.

-Het pioniersproject Lammas in Wales in Engeland, waar de deelnemers middels hun eigen stuk grond zelfvoorzienend leven van een land-gebaseerd levensonderhoud in zelfgebouwde leefruimten. De serie ‘Living in the future’ bevatten leuke informatieve filmpjes over het ontstaan van Lammas. Een echte inspiratiebron!

-Project ‘Wild Thing’. Een aangrijpend verhaal om kinderen weer in contact te brengen met de natuur.

-Plants: Intelligent Beings?

-Secret life of plants

-Consiousness of trees

-Natural homes - Natuurlijk, eenvoudig te bouwen en goedkoop wonen. Het is zeker mogelijk!

-Homegrown Revolution - Inspirerende film over een familie die op een klein perceel in de stad voedsel verbouwen.

-Boekenserie "De rinkelende dennen van Rusland" over het gedachtegoed van Anastasia geschreven door Vladimir Megre. Deze boeken zijn voor veel mensen op de wereld een 'eyeopener' en een grote stimulans in het creëren van de mogelijkheid om weer in harmonie met de natuur te kunnen leven - de officiële Anastasia website - Nederlandse uitgeverij

- Levensland.nl - Een anastasia initiatief in de Achterhoek.

- Boek "Vrije Geboorte"- In je kracht zwanger zijn en bevallen. Door Ann Myrte Korteweg

- De Natuurlijke Tijd

 

tumblrm7l7wmoqbU1rbjskko1 

 

IMG2 

 

 

IMG3904
 

Contact

Telefoon: 0343 - 417238

skype is ook mogelijk

vraag ons adres via de mail:

Email: contact @ volwaardigleven.nl (zonder spaties)

Blijf in contact met ons via Facebook:

Artessa (Tessa Marcella)

facebook0

Wolter Floris

facebook1

 

Wil je ons steunen

dan ben je welkom

om een donatie te doen.

Copyright © Artessa Art and Webdesign 2014-2018
All Rights Reserved

facebook0 facebook1